یکی از انواع گزارش های مالی، صورت جریان وجوه نقد است. در مجموع صورت های مالی حسابداری به ۴ دسته ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد تقسیم می‌شوند.

از آن‌جا که صورت سود و زیان مبتنی بر حسابداری تعهدی است، احتمال دارد سود خالص جریان نقد عملیات به‌خوبی نشان داده نشود. همچنین ممکن است شرکت سود خالص داشته باشد ولی به دلیل عدم توانایی در ایجاد جریان نقد دچار مشکلات مالی شود. جریان وجوه نقد یکی از انواع گزارش‌های مالی سه‌ماهه است که شرکت‌های سهامی بورس موظف به گزارش آن هستند.

وجوه نقد در شرکت
وجوه نقد در شرکت

جریان نقدی به مقدار خالص پول نقدی که به داخل و خارج از یک شرکت جریان دارد، گفته می‌شود. بر اساس استانداردهای حسابداری واژه نقد، برای مبلغ در دسترس و سپرده‌های دیداری کاربرد دارد. معادل‌های نقد با هدف ایفای تعهدات نقدی کوتاه‌مدت نگهداری می‌شوند.

مطالب مرتبط:

گزارش صورت جریان وجوه نقد

گزارش صورت جریان وجوه نقد، اطلاعاتی اضافی در رابطه با کلیه جریان‌های نقدی‌ یک شرکت است که برای عملیات جاری و سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند. همچنین بیانگر همه جریان‌های خروجی پول است که برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌شود. این گزارش دلایل تغییرات وجوه نقد و شبه نقد و خلاصه‌ای از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را طی یک بازه زمانی نشان می‌دهد.

در واقع صورت جریان وجوه نقد نشان‌دهنده آن است که چه مقدار وجه نقد در یک دوره حسابداری در شرکت ایجاد یا مصرف شده و آن‌ها را برحسب نوع فعالیت طبقه ‌بندی می‌کند. بنابراین گزارش جریان وجوه نقد که توسط حسابداران یا شرکت‌های خدمات حسابداری تنظیم می‌شوند، اطلاعات مفیدی درباره فعالیت‌های شرکت ارائه می‌کند. وجه نقد از طریق عملیات پرداخت سود سهام، پرداخت بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری مجدد و غیره می‌تواند ایجاد شود. علاوه بر این، صورت درباره فعالیت‌های تأمین مالی شرکت نیز اطلاعاتی ارائه می‌کند. اما هدف اصلی تهیه گزارش جریان وجوه نقد، بررسی دلایل تغییرات در یک بازه زمانی است.

گزارش صورت جریان وجوه نقد
گزارش صورت جریان وجوه نقد

تقسیم‌بندی صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد مطابق استانداردهای حسابداری، به 5 دسته تقسیم می‌شود:

 1. جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
 2. جریانات نقدی حاصل از سود پرداختی بابت تأمین مالی
 3. جریانات نقدی حاصل از مالیات بر درآمد
 4. جریانات نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری
 5. جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی

فواید تهیه صورت جریان وجوه نقد

تهیه صورت جریان وجوه نقد دارای کاربردها و مزایایی است شامل:

 1. ابزار تشخص عملکرد مالی شرکت
 2. ابزار اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری مالی در کنار سایر صورت‌های مالی
 3. ارزیابی جریان‌های نقدی آتی
 4. ارزیابی امکان ایجاد گردش وجوه نقد در آینده
 5. ارزیابی امکان تأمین تعهدات پرداخت سود سهام
 6. ارزیابی تفاوت سود حسابداری با دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 7. ارزیابی آثار رویدادهای غیر نقدی مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

استاندارد  IFRS

مطابق استانداردهای بین المللی حسابداری IFRS(International Financial reporting standards) صورت جریان وجوه نقد به ۳ بخش تقسیم می‌شود. این بخش‌ها عبارتند از:

 • جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
 • جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
 • جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی

لازم است جریانات نقدی کسب و کار خود را دسته‌بندی کنید تا روند مدیریت وجوه نقد کنترل شود.

جریان وجوه نقد
جریان وجوه نقد

اهمیت صورت جریان وجوه نقد

شرکتی که در ظاهر سودآور به نظر می‌رسد، ممکن است در عمل تعهدات مالی بسیاری داشته باشد که اجرا نشده است. اگر می‌خواهید تصویری از جریان نقدی در یک دوره مشخص داشته باشید باید یک صورت از جریان وجوه نقد تهیه کنید. نگاهی به‌صورت جریان وجوه نقد در یک بازه زمانی مشخص، شرکت را برای انجام تعهدات مالی آماده خواهد کرد.

تجزیه تحلیل صورت جریان وجوه نقد

جریان پول نقد به گردش پول در شرکت به لحاظ درآمد و هزینه اشاره دارد. صورت جریان پول که شامل گزارش جریان نقدی عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است. این گزارش‌ها برای ارزیابی میزان نقدینگی، انعطاف پذیری و عملکرد مالی شرکت ضرورت دارد.

گردش نقدی مثبت بیانگر افزایشی بودن دارایی‌های نقدی شرکت و امکان تسویه بدهی‌ها، سرمایه گذاری مجدد، پرداختی به سهامداران، پرداخت هزینه‌ها و غیره است. در مجموع این گردش نقدی مثبت، شرکت را برای مقابله با چالش‌های مالی آینده آماده می‌کند.

اگرچه گردش مالی شرکت شما می‌تواند خوب باشد اما این جریان پول است که بینش بهتری را از نحوه مدیریت شرکت به شما ارائه می‌کند.