در ادامه مبحث بودجه بندی شرکت ها، بعد از توضیح بودجه عملیاتی، نوبت به بودجه مالی می‌رسد. بودجه بندی از مهم‌ترین و اثرگذارترین فرایندهای حسابداری شرکت‌ها است. این تاثیر هم در جهت برنامه‌ریزی و هم در جهت کنترل عملکرد است.

بودجه بندی مالی یک نقشه با جزئیات درباره درآمدها و مخارج ماهانه است. در واقع بودجه بندی مالی نقشه اجرایی شرکت برای به دست گرفتن کنترل مالی است. می‌توان گفت بودجه بندی شرکت روشی برای پیدا کردن عادت‌های خرج کردن و شکل جریان نقدی و همچنین ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف مالی است. اگر بودجه مالی که به خوبی برنامه ریزی شود، همه مخارج شما را به هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر تقسیم می‌کند.

بودجه بندی شرکت
بودجه بندی شرکت

مطلب مرتبط:

بودجه بندی شرکت | قسمت اول، بودجه عملیاتی

به طور کلی بودجه بندی عبارت است از تبدیل برنامه‌ها به زبان پول و بنابراین بودجه زبان ریالی برنامه‌ها است.

حالا در ادامه مقاله قبل، به بررسی بودجه مالی می‌پردازیم:

ب – بودجه مالی:

اجزای بودجه مالی شامل

پیش‌بینی سود و زیان خالص:

هنگامی که پیش‌بینی‌های مذکور تهیه شد می‌توان سود خالص را پیش‌بینی کرد. این رقم نشان‌دهنده هدف واحد تجاری درباره سود خالص است و اکثر فعالیت‌های شرکت را در دوره بودجه تعیین می‌کند.
هنگامی‌که شرکت انتظار ارقام غیرعملیاتی تاثیرگذار بر سود را دارد، در پیش بینی سود خالص دیده می‌شود. با این که میزان مالیات بر درآمد بر اساس سود واقعی تعیین می‌شود اما جهت تعیین سود خالص پس از مالیات می‌توان مالیات بر درآمد را برآورد و از پیش‌بینی سود خالص کم کرد.

بودجه مالی
بودجه مالی

پیش‌بینی صورت جریانات وجوه نقد:

پیش‌بینی صورت جریانات وجود نقد، آخرین بخش بودجه جامع است. این پیش‌بینی در فرآیند برنامه‌ریزی مالی ابزاری مفید و کاربردی برای مدیریت به حساب می‌آید. صورت گردش وجوه نقد اغلب با استفاده از ارقام تعیین شده در پیش‌بینی صورت سود و زیان و تغییرات مانده‌ها در ترازنامه‌های برآوردی در ابتدا و انتهای دوره بودجه تهیه می‌شود

  • پیش‌بینی ترازنامه

پیش‌بینی ترازنامه با استفاده از ترازنامه ابتدای دوره بودجه و تغییرات قابل پیش‌بینی در مانده حساب‌ها تعیین می‌شود. پیش‌بینی ترازنامه در بودجه عملیاتی تأمین مالی، مخارج سرمایه‌ای و نقدی منعکس می‌شود.

  • بودجه نقدی

حفظ نقدینگی کافی جهت پرداخت به‌موقع تعهدات از مهم‌ترین اهداف واحدهای تجاری است. یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای اعمال مدیریت بر وجوه نقد، تهیه بودجه نقدی است. در ضمن تهیه این بودجه، گردش وجوه نقد به طور در دوره بودجه تخمین زده می‌شود. نقطه شروع این فرآیند، اغلب برآورد وجوه نقد به دست آمده از عملیات است که از اصلاح سود خالص بودجه به منظور خارج کردن موارد غیرنقدی مانند استهلاک به‌دست می‌آید. همه اقلام نقدی غیرعملیاتی هم در بودجه نقدی منظور می‌شود. بودجه نقدی سالانه جهت اعمال مدیریت بر وجوه نقد، بلندمدت و تقریبا غیرمفید هستند. اما بودجه‌های نقدی ماهانه، هفتگی و روزانه احتمالا برای اهداف و نیازهای اطلاعاتی مدیران مفیدتر است. دوره بودجه نقدی به نیازمندی‌های طرح‌ریزی، مشکلات و مسائل بالقوه گردش وجوه نقد بستگی دارد. بودجه نقدی کاربرد موثری در اعمال مدیریت بر وجوه نقد و ایجاد توازن میان نقدینگی و سودآوری است.

پیش بینی بودجه
پیش بینی بودجه

پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای

الف. طرح‌های تأمین مالی :

طرح‌های تامین مالی دربرگیرنده برنامه‌های شرکت برای منتشر کردن سهام یا اوراق قرضه از یک سود و بازخرید سهام، بازپرداخت اصل اوراق قرضه یا توزیع سود سهام است.

ب. بودجه مخارج سرمایه:

بودجه بندی سرمایه‌ای شامل تهیه اقلام عمده از قبیل تجهیزات و ماشین‌آلات و یا حتی یک برنامه بلند مدت آموزش کارکنان می‌شود که اغلب عمر مفید آن‌ها بیشتر از یک دوره مالی است.
استفاده بهینه از منابع محدود در جهت تحقق اهداف شرکت، نیازمند نوعی برنامه‌ریزی دقیق و همه جانبه است.

بودجه یک کمیت مقداری نشان‌دهنده جزئیات یک برنامه در آینده قابل پیش‌بینی است. این برنامه در قالب اعداد و ارقام تعیین می‌شود. می‌توان گفت بودجه یک برنامه تفصیلی است که برای یک دوره مالی مشخص تنظیم می‌شود. این برنامه معمولا به صورت خلاصه در قالب پیش‌بینی ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت‌ها ارائه می‌شود. امروزه برنامه‌ریزی به یک فرآیند پویا برای جهت بخشیدن به فعالیت‌های یک شرکت است و اصول و مفاهیم دقیقی دارد. خروجی آن معمولا برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای شرکت‌هاست.

انواع بودجه بندی
انواع برنامه ریزی

انواع برنامه‌ریزی در شرکت‌ها

در مجموع سه نوع برنامه‌ریزی در شرکت‌ها وجود دارد. اول برنامه‌ریزی استراتژیک، دوم برنامه‌ریزی بودجه‌ای و سوم برنامه‌ریزی عملیاتی.

برنامه‌ریزی استراتژیک بر روی تهیه برنامه‌های عملیاتی بلندمدت در جهت رسیدن به اهداف سازمانی در شرکت‌ها متمرکز است.

برنامه‌ریزی بودجه‌ای تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت تا میان مدت شرکت است که در ضمن اجرای برنامه استراتژیک اجرا می‌شود. بودجه جامع سالانه شرکت‌ها در این دسته قرار می‌گیرد.

برنامه‌ریزی عملیاتی در برگیرنده مراحل برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و روزانه است که مربوط به برنامه‌ریزی استفاده از منابع در چارچوب برنامه‌ریزی بودجه‌ای است. بودجه عملیاتی شرکت منعکس کننده تصمیمات مربوط به فعالیت‌ها است.

برای دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان فرزام محاسب تماس بگیرید.

 

برچسب: