دسته: حسابداری مالی

تنظیم دفاتر قانونی
حسابداری مالی قوانین مالیاتی وظایف حسابدار

اهمیت تنظیم دفاتر قانونی | انواع دفاتر قانونی کدامند؟

یکی از حساس‌ترین فعالیت حسابداران، تنظیم دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت‌های مشمول مالیات تکلیفی است. تنظیم این دفاتر الزامی و دربرگیرنده صورت هزینه‌های سالانه شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری است….

امنیت اطلاعات مالی شرکت
حسابداری مالی

امنیت اطلاعات مالی شرکت | تهدیدها و پیشگیری‌

تامین امنیت اطلاعات مالی یک سازمان و پیشگیری از بروز خطا، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید به شکلی اصولی به آن پرداخته شود. شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت…

حسابرسی داخلی
حسابداری مالی حسابداری مدیریت حسابرسی

حسابرسی داخلی تکمیل کننده خدمات حسابداری

می‌توان گفت که حسابرسی داخلی مکمل خدمات حسابداری است چرا که یکی از شاخه‌ها و انواع خدمات حسابداری به حساب می‌آید. حسابرس داخلی، یکی از افراد تیم حسابداری یا واحد مالی سازمان است. اما…

صورت جریان وجوه نقد
حسابداری مالی خدمات حسابداری

گزارش صورت های مالی | صورت جریان وجوه نقد

یکی از انواع گزارش های مالی، صورت جریان وجوه نقد است. در مجموع صورت های مالی حسابداری به ۴ دسته ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع…

کنترل اسناد مالی و حسابداری
حسابداری مالی حسابداری مدیریت خدمات حسابداری

کنترل داخلی در حسابداری

عبارت کنترل داخلی در حسابداری حاکی از روش‌ها و رویه‌هایی است که توسط مدیریت تنظیم می‌شوند تا از حفظ دارائی‌ها اطمینان حاصل شود. اطمینان از حفاظت از دارایی‌ها و پرداخت…

کنترل اسناد مالی
حسابداری مالی خدمات حسابداری وظایف حسابدار

نقش مدیر مالی در کنترل اسناد مالی

يكی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش‌های مدیران مالی، رسيدگی و کنترل اسناد مالی و حسابداری است. کنترل وجود هماهنگی در اجرای قوانين و انطباق هزينه‎‌های انجام شده با قوانين و مقررات، وظیفه…

انواع حسابداری
حسابداری مالی حسابداری مدیریت قوانین حسابداری

انواع حسابداری | تقسیم‌بندی‌ها و تفاوت‌ها

به طور کلی حسابداری شامل چندین دسته و تقسیم‌بندی می‌شود. هر یک از انواع حسابداری، رویه‌ها و روش‌هایی مختص به خود دارند که متناسب با نوع شرکت تعریف می‌شوند. وظیفه…

انواع بودجه بندی
حسابداری مالی حسابداری مدیریت مشاوره مالی وظایف حسابدار

بودجه بندی شرکت | قسمت دوم، بودجه مالی

در ادامه مبحث بودجه بندی شرکت ها، بعد از توضیح بودجه عملیاتی، نوبت به بودجه مالی می‌رسد. بودجه بندی از مهم‌ترین و اثرگذارترین فرایندهای حسابداری شرکت‌ها است. این تاثیر هم…

بودجه بندی شرکت
حسابداری مالی حسابداری مدیریت مشاوره مالی وظایف حسابدار

بودجه بندی شرکت | قسمت اول، بودجه عملیاتی

یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین فعالیت‌های حسابداری، بودجه بندی شرکت است. بودجه بندی به نوعی یک نقشه راه برای مدیران است. علاوه بر این می‌تواند وسیله‌ای برای ارزیابی عملکرد و…

تهیه گزارش های حسابداری
حسابداری مالی حسابداری مدیریت

چرا تنطیم صورت های مالی ضرورت دارد؟ (بخش دوم)

در ادامه مقاله پیشین در رابطه با اهمیت صورت های مالی، در این مقاله به بررسی انواع گزارش های حسابداری و روش‌های تهیه آن می‌پردازیم. همراه فرزام محاسب باشید.   روش‌های…

اهمیت گزارش های مالی
حسابداری مالی حسابداری مدیریت

چرا تنطیم صورت های مالی ضرورت دارد؟ (بخش اول)

تهیه گزارش ها و صورت های مالی، از مهم‌ترین ارکان حسابداری است که برای ارزیابی عملکرد در یک دوره مالی کاربرد دارد. می‌توان گفت گزارش های حسابداری، ترجمه و تبدیل…