خدمات ما

حسابرسی و نظارت مالی

بررسی صورت‌های مالی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی و غیره
null

حسابداری مالیاتی

ارائه مشاوره، تنظیم دفاتر قانونی، تهیه صورت‌های مالی، تهیه گزارش محاسباتی و مالی، تهیه گزارش حقوق پرسنل و غیره
null

مشاوره مالی و حسابداری

در زمینه بازرسی قانونی، رسیدگی به حساب‌ها و گزارش‌های مالی، اصلاح حساب‌، تنظیم گزارش‌‌های مالی
null

امور حسابداری و مالی

انجام کلیه عملیات مالی و حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی، تهیه تراز‌نامه و ارائه گزارشات مالی خاص، رفع مغایرت‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌‌های مالی و صنعتی و غیره

حسابداری مکانیزه

ثبت فاکتور خرید، تعریف کالاها، ارائه ترازنامه، تراز آزمایشی و عملکرد سود و زیان

اجرای سیستم بهای تمام شده

تهیه طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی، حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی، انجام عملیات انبارگردانی و غیره

مدیریت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل شغل، برنامه‌ریزی توسعه منابع انسانی، ارائه مشاوره در زمینه طبقه‌بندی مشاغل، ایجاد انگیزه و سیستم‌های پاداش و غیره
null

سیستم های مالی – مدیریتی

مشاوره مدیریت، تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت‌ها، تنظیم رویه‌های مالی، کنترل و مدیریت هزینه‌ها، ممیزی انبار، ارائه مشاوره‌های مدیریتی در زمینه‌های مختلف و غیره