در ادامه مقاله پیشین در رابطه با اهمیت صورت های مالی، در این مقاله به بررسی انواع گزارش های حسابداری و روش‌های تهیه آن می‌پردازیم. همراه فرزام محاسب باشید.

صورت های مالی
صورت های مالی

  روشهای تهیه صورت های مالی

گزارش های حسابداری یا صورتحساب های مالی، ثبت رسمی کلیه معاملات مالی شرکت است. در این گزارش‌ها سود و زیان و ارزش دارایی‌ها و سهام ثبت می‌شوند. همچنین سلامت یا ضعف مالی شرکت نیز در این گزارش‌ها منعکس می‌شود.

مطلب مرتبط:

برای تنظیم گزارش‌های حسابداری، چهار مرحله وجود دارد:

تراز کردن منابع مالی شرکت

ترازنامه‌ها با استفاده از گزارش های مالی شامل دارایی، بدهی، سود و سود پرداختی به سهامداران تنظیم می‌شود. به منظور سازماندهی اطلاعات از الگوی گزارش مالی شرکت خود استفاده کنید.

تهیه بیانیه درآمد شرکت

درآمد شرکت با محاسبه میزان سود و زیان در دوره زمانی خاص، مشخص می‌شود. در این بیانیه، فروش کلی و درآمد ناخالص و همچنین هزینه فروش محصولات، هزینه‌های عملیاتی، بازده محصولات، حقوق و دستمزد و هزینه‌های بازاریابی ثبت می‌شوند.

محاسبه سود سهامداران

این بخش از گزارش های مالی به منظور اعلام حقوق سهامداران در نظر گرفته می شود. به منظور انجام این کار می توان سود خالص را بر تعداد سهامداران تقسیم کرده و سهم هر سهامدار را مشخص کرد.

پایان گزارش با محاسبه مبالغ نقدی هزینه

این اطلاعات جریان پول نامیده می‌شوند. با تجزیه تحلیل ارقام دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و درامدها گزارش خود را به پایان برسانید.

گزارش های حسابداری
گزارش های حسابداری

انواع صورت های مالی

گزارش‌ها در حسابداری انواع گوناگونی دارند. این موارد شامل:

  • گزارش درآمد

گزارش درآمد که گزارش سود و زیان هم نامیده می‌شود نشان دهنده سود کل شرکت در یک دوره زمانی مشخص است. درآمد موجود در هر شرکت شامل درآمد اولیه و درآمد ثانویه است. درآمد اولیه از فروش محصولات یک شرکت تامین می‌شود و درآمد ثانویه زمانی تحقق پیدا می‌کند که شرکت بخشی از فعالیتش را تغییر دهد. علاوه بر این سود شرکت از دارایی و تجهیزات هم باید در تهیه صورت‌های مالی لحاظ شود.

در گزارش سود، هزینه‌های اصلی، هزینه‌های ثانویه، ضرر و زیان و استهلاک در نظر گرفته می‌شود.

  • گزارش درآمد حفظ شده

صورت درآمد حفظ شده یکی دیگر از صورت های مالی است که در چرخه حسابداری باید دیده شود. پس از محاسبه سود و زیان می‌توان کل پس انداز شرکت را تعیین کرد. همچنین با در نظر گرفتن این مورد می‌توان حقوق صاحبان سهام را حساب کرده و سود لازم را به آنها پرداخت کرد. در واقع این امر توزیع سود سهام نام داشته و همانطور که بیان شد به عنوان درآمد خالص شرکت در نظر گرفته نمی شود.

  • گزارش جریان نقدی

گزارش جریان پول نقد وضعیت مالی شرکت را بر مبنای پول نقد نشان می‌دهد. نشان دادن این وضعیت ربطی به تعهدات ندارد. حتی اگر شرکت سود ده باشد، کمبود نقدینگی می‌تواند تهدیدی برای منافع شرکت باشد. بنابراین گزارش جریان نقدی به اندازه سایر گزارش‌ها اهمیت دارد. این گزارش اغلب در فواصل زمانی مشخص توسط مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بیانیه جریان نقدی باید پس از تهیه بیانیه درآمد و درآمد حفظ شده تنظیم شود.

این بیانیه در تهیه گزارش‌های حسابداری کاربرد دارد و به سه دسته تقسیم می‌شود: جریان‌های نقدی عملیاتی، جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری و تامین مالی جریان‌های نقدی.

  • ترازنامه ها

ترازنامه از صورت های مالی مهم است که اوضاع شرکت را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد. ترازنامه گزارشی است که دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد. ترازنامه برای جذب سرمایه‌گذاران نیز کاربرد دارد و در فرایندهای قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • گزارش‌های مالیاتی

گزارش‌های مالیاتی جهت ارزیابی فعالیت‌های شرکت از نظر قانونی بودن کاربرد دارند. تهیه این گزارش موجب می‌شود تا شرکت در موعد مشخص برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود اقدام کند و از ایجاد جریمه‌های مالیاتی پیشگیری کند. علاوه بر این وجود گزارش‌های مالیاتی به شرکت کمک می‌کند تا هنگام بروز بحران بتواند از خود محافظت کند.

مطالب مرتبط:

تهیه گزارش های حسابداری
تهیه گزارش های حسابداری

به طور کلی تهیه گزارش‌های حسابداری برای هر شرکتی ضروری است و حسابداران باید بر اساس اصول مشخص، صورت های مالی را تنطیم کنند.

در تهیه صورت های مالی، نرم افزار های حسابداری و حسابداران خبره مورد نیاز هستند تا گزارش های دقیق‌تر و کاربردی‌تری تدوین شوند.

برچسب: